ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ

Μέχρι να ανοίξει το σύστημα του Ευδόξου για να παραλάβετε τα βιβλία σας, εδώ θα βρείτε χρήσιμο υλικό για το εργαστήριο.

Κανονισμός του Εργαστηρίου και Υπόδειγμα Εργαστηριακής Αναφοράς:   Έκδοση 2018

Α. Σημειώσεις Μεθοδολογίας μετρήσεων και εφαρμογών της Πειραματικής Φυσικής

Μέρος Α: Εισαγωγή στην Θεωρία Σφαλμάτων (περιλαμβάνει την Θεωρία και τις 3 ασκήσεις εφαρμογής Στόχου, Νόμου του Ohm και Μη Γραμμικού Αντιστάτη).

Φεβρουάριος 2018: ΝΕΑ ΑΣΚΗΣΗ Α4-Εκκρεμές

Αν δεν μπορείτε να δείτε τις σημειώσεις, σας συνιστάμε να εγαταστήσετε ένα από τα δωρεάν προγράμματα Foxit Reader (13.9 ΜΒ), Sumatra PDF (4.5 ΜΒ, ανοικτού κώδικα) ή Adobe Reader (51.3 MB).


Μέρος Β: Σημειώσεις των αυτόνομων εργαστηριακών ασκήσεων.

Σε περίπτωση που δεν έχετε παραλάβει ακόμα το βιβλίο του Εργαστηρίου, εδώ θα βρείτε τις σημειώσεις για τις αυτόνομες ασκήσεις σε μια παλαιότερη μορφή, ελεύθερη συγγραφικών δικαιωμάτων, με μικρές διαφορές από το περιεχόμενο του βιβλίου. Το πρακτικό μέρος των ασκήσεων (οι οδηγίες για την εκτέλεση των πειραμάτων) είναι το ίδιο, οπότε έως ότου παραλάβετε το βιβλίο οι οδηγίες αυτές σας είναι απολύτως χρήσιμες.

1. Αεροδιάδρομος

2. Προσομοίωση Βολής

3. Ηλεκτρικά Όργανα.

4. Παλμογράφος

5. Ειδική Θερμότητα

6. Υπέρηχοι


Γ.  Λογιστικά φύλλα LibreOffice ή Microsoft Excel για τον υπολογισμό της Ευθείας Ελαχίστων Τετραγώνων.

'Ενα λογιστικό φύλλο (Λ.Φ. η spreadsheet) είναι ο απλούστερος τρόπος για να κάνετε γραφική και στατιστική επεξεργασία μετρήσεων και συγκεκριμένα υπολογισμό της ευθείας ελαχίστων τετραγώνων. Το παράδειγμα που διατίθεται από την σελίδα αυτή εμπεριέχει απλές οδηγίες χρήσης. Για να το χρησιμοποιήσετε για τα δεδομένα σας, αρκεί να πληκτρολογήσετε τα πειραματικά ζεύγη τιμών (ή να τα κάνετε αντιγραφή-επικόλληση από άλλο Λ.Φ.) στις δύο πρώτες στήλες.

Το συγκεκριμένο ΛΦ. έχει προσυμπληρωμένα 10 ζεύγη τιμών και έχει πρόβλεψη για μέγιστο 30 ζευγάρια τιμών. Το βασικό του πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα εμπορικά/μαθηματικά προγράμματα είναι ότι σας παρέχει με εύκολο τρόπο την αβεβαιότητα στους συντελεστές της ευθείας.

Σε περίπτωση που δεν έχετε γραμμική νομοτέλεια, ή τα δεδομένα σας χρειάζονται προεπεξεργασία για να γραμμικοποιηθούν (π.χ. αφαίρεση μιας σταθεράς τιμής από όλες τις τιμές ή λογαρίθμηση), καλό είναι να κάνετε την προεργασία αυτή σε ένα άλλο ΛΦ και να εισάγετε τα επεξεργασμένα δεδομένα στο ΛΦ της σελίδας αυτής.

Μην ξεχνάτε ότι τα ΛΦ είναι απλά ένα τυφλό εργαλείο. Μην παραλείπετε να διαμορφώνετε τις γραφικές παραστάσεις (άξονες, βαθμονόμηση, λεζάντες) και τα αποτελέσματα (σημαντικά ψηφία, μονάδες) σύμφωνα με τις οδηγίες του Διδάσκοντα!

Ευθεία Ελαχίστων Τετραγώνων v.09c για LibreOffice Calc (και σε μορφή zip)

Ευθεία Ελαχίστων Τετραγώνων v.09c για Microsoft Excel (και σε μορφή zip)


2014 Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ.